10 Langste Draagtijd Van Dieren

10 Dieren Met De Langste Draagtijd

Grootste Dieren

Mensen zijn gemiddeld negen maanden zwanger, en dat lijkt al lang genoeg! Maar dat is eigenlijk aan de korte kant als je kijkt naar de dierenwereld in zijn geheel. Veel andere dieren dragen hun jongen veel langer en nemen verrassend veel tijd om zich te ontwikkelen.

Dus, hoe lang is de draagtijd van de meest voorkomende dieren? Vandaag bekijken we 10 van de langste draagperioden in de natuur en rangschikken we ze volgens het aantal maanden dat ze gemiddeld duren. We zullen ook een aantal fascinerende details over elk dier te weten komen en een beetje leren over hoe ze overleven!

10. Walrus

Duur: 16 Maanden
Habitat: Koude wateren en kusten
Dieet: Omnivoor
Aantal jongen per dracht: 1

Walrus
Bron: U.S. Fish and Wildlife Service Headquarters

De walrus is zo groot dat hij, behalve een ijsbeer of een orka, bijna geen natuurlijke vijanden heeft! Dit is wellicht een van de redenen waarom zij zo lang van een enkel kalf kunnen leven zonder dat hun populatie daardoor afneemt. Mannetjes en vrouwtjes walrussen brengen het grootste deel van hun leven in afzonderlijke kuddes door, en komen enkel samen tijdens het paringsseizoen.

Wist je dat?

Mannelijke walrussen zijn een paar jaar later geslachtsrijp dan de vrouwtjes.

9. Potvis

Duur: 16 Maanden
Habitat: Niet-Polaire Oceaan Wateren
Dieet: Carnivoor
Aantal jongen per dracht: 1

Potvis
Bron: Gabriel Barathieu

Potvissen zijn de grootste tandwalvissen ter wereld, en ze voeden zich met een verscheidenheid aan pijlinktvissen, haaien, vissen, en diverse inktvissen. Er is heel weinig bekend over de paringsgewoonten van potvissen, maar we weten wel dat elk kalf over het algemeen wordt geboren met een lengte van ongeveer 4 meter! Potvissen migreren over het grootste deel van de wereldzeeën en vormen het enige levende lid van het geslacht Physeter.

Wist je dat?

Vrouwelijke potvissen planten zich ongeveer om de drie tot zes jaar voort.

8. Zwarte neushoorn

Duur: 16 Maanden
Habitat: Savanne, struikgewas, en hooggelegen heidevelden
Dieet: herbivoor
Aantal jongen per dracht: 1-2

Zwarte neushoorn
Bron: Zoo Krefeld

Meestal baren zwarte neushoorns slechts één kalf, maar soms wordt er een tweeling geboren! Zwarte neushoorns hebben duidelijke verschillen in hun voedingsgewoonten die een minder stevige lichaamsbouw vereisen: Ze worden "snuffelaars" genoemd omdat ze de neiging hebben te eten van struiken en kleine bomen. Om deze reden hebben ze niet de spiermassa rond hun nek nodig die hun gras grazende soortgenoten wel hebben. Hoewel volwassen zwarte neushoorns meestal solitair leven, trekken vrouwtjes zonder kalveren soms in paren rond.

Wist je dat?

De zwarte neushoorn foerageert, snuffelt en drinkt het meest tijdens de nachtelijke uren.

7. Orka

Duur: 18 Maanden
Habitat: Meeste oceaanwateren
Dieet: Carnivoor
Aantal jongen per dracht: 1

Orka
Bron: Robert Pittman

Slechts één paar orkatweelingen is ooit gedocumenteerd, aangezien deze majestueuze dieren bijna altijd alleenstaande kalveren voortbrengen. Orka's zijn geslachtsrijp als ze ongeveer 14 jaar oud zijn, en de jongste orka die zich heeft voortgeplant was 11 jaar oud. Vrouwelijke orka's worden doorgaans in totaal zo'n 50 jaar oud, hoewel sommige exemplaren wel 90 jaar oud zijn geworden!

Wist je dat?

Orka's zijn geclassificeerd als apex predatoren, wat betekent dat geen enkel ander dier op hen jaagt, en hun grootste bedreiging is het verlies van hun habitat door toedoen van de mens.

6.  Aziatische olifant

Duur: 22 maanden
Habitat: Bossen en Graslanden
Dieet: herbivoor
Aantal jongen per dracht: 1-2

Aziatische olifant
Bron: Carlos Delgado

De olifant is een zeer slim en sociaal dier, en de Indische soort komt voor in India, Indonesië, Vietnam, en soms in andere nabijgelegen gebieden. Hoewel olifanten in het algemeen de zwaarste levende landzoogdieren zijn, is de Aziatische olifant kleiner dan zijn Afrikaanse tegenhanger. Helaas hebben de lange draagtijd en de lange tussenpozen van vier tot vijf jaar tussen de kalveren bijgedragen tot de afname van de populatie.

Wist je dat?

De huid van een olifant kan op sommige delen van het lichaam wel 2.5 cm dik zijn!

5. Savanneolifant

Duur: 22 maanden
Habitat: Savanne, woestijn, en bossen
Dieet: herbivoor
Aantal jongen per dracht: 1-2

Savanneolifant
Bron: Benh LIEU SONG

Olifanten staan bekend als "zachtaardige reuzen" met een kalme houding, hoewel ze snelheden van meer dan 64 km/u kunnen bereiken indien nodig en zonder enige moeite! Olifanten hebben de langste draagtijd van alle zoogdieren op het land of in de oceanen, en reizen over het algemeen in groepen van vrouwtjes en hun jongen onder leiding van een leidster. Stierolifanten hebben de neiging territoriaal te worden en op zichzelf te blijven.

Wist je dat?

Savanneolifanten hebben alleen al ongeveer 40.000 pezen en spieren in hun slurf!

4. Doornhaai

Duur: 24 maanden
Habitat: Kust- en kustwateren
Dieet: Carnivoor
Aantal jongen per dracht: 6

Doornhaai
Bron: Doug Costa

De doornhaai is een veel voorkomende soort die zich in groepen verplaatst die soms overeenkomen met geslacht of leeftijd. Deze fascinerende dieren baren ook levende jongen en, hoewel ze gemiddeld ongeveer 6 jongen per worp hebben, kunnen ze van twee tot elf jongen per worp krijgen. Wanneer de jongen worden geboren, zijn ze gewoonlijk ongeveer 20 tot 30 centimeter lang.

Wist je dat?

Doornhaaien danken hun naam aan de stekels bij de voorrand van de rugvinnen, waarmee hij pijnlijke steekwonden kan toebrengen. 

3. Reuzenhaai

Duur: 36 Maanden
Habitat: Boreaal tot warm oceaanwater
Dieet: Carnivoor
Aantal jongen per dracht: 6

Reuzenhaai
Bron: Wikimedia

Het enige vrouwelijke exemplaar dat is gevangen en geobserveerd, heeft 6 jongen ter wereld gebracht. Reuzenhaaien schijnen zich voort te planten via ovoviviparie, wat betekent dat de jongen zich volledig vormen in hun eierzak en dan levend ter wereld komen. Deze fascinerende haaien hebben uitgebreide migratiepatronen en overleven van zoöplankton, dat zij met hun gapende bek uit het water filteren.

Wist je dat?

Reuzenhaaien bewegen zich zeer langzaam en zijn bijna totaal onverschillig voor mensen.

2. Alpenlandsalamander

Duur: 36 Maanden
Habitat: Bossen en weiden
Dieet: Carnivoor
Aantal jongen per dracht: 1-2

Alpenlandsalamander
Bron: Roger Culos

Alpenlandsalamander hebben niet alleen een verrassend lange draagtijd, maar brengen ook volledig gemetamorfoseerde jongen ter wereld! Alpenlandsalamanders zijn eigenlijk de enigen in hun orde die levende jongen ter wereld brengen, in tegenstelling tot hun soortgenoten die eieren leggen die een metamorfose moeten ondergaan buiten het lichaam. Deze salamanders zijn ook minder tweeslachtig dan andere soorten: beide geslachten worden even lang als ze volwassen zijn.

Wist je dat?

Deze soort is betrekkelijk honkvast en bestrijkt tijdens zijn leven geen groot gebied.

1. Franjehaai

Duur: 42 Maanden
Habitat: Diepe open oceaan wateren
Dieet: Carnivoor
Aantal jongen per dracht: 2-15

Franjehaai
Bron: OpenCage

De franjehaai heeft de langst bekende draagtijd van alle dieren. Hij is uniek onder de meeste haaien omdat hij zich voedt in zeer diep water en zich al zwemmend in kronkelende banen voortbeweegt, op een palingachtige manier. Zijn favoriete voedsel lijkt inktvis te zijn, hoewel hij niet zal aarzelen om andere prooien, zoals vissen, te grijpen met zijn gehaakte tanden. De franjehaai dankt zijn naam aan de franje op zijn kieuwen en blijft een mysterie omdat hij zo zelden mensen tegenkomt.

Wist je dat?

De franjehaai heeft meer dan 200 tanden!